Zakres kontroli
Kontrola projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Data rozpoczęcia
2014-10-09
Data zakończenia
2014-10-12
Publikacja: 9 kwietnia 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)