Zakres kontroli
Kontrola projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości" w SP 12
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Data rozpoczęcia
2015-01-30
Data zakończenia
2015-01-30
Publikacja: 9 kwietnia 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)