Zakres kontroli
Kontrola projektu "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku"
Kontrolujący
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data rozpoczęcia
2015-02-09
Data zakończenia
2015-02-13
Publikacja: 28 maja 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)