Zakres kontroli
Kontrola oceny działań podejmowanych przez grupę roboczą powołaną przez Zespół Interdyscyplinarny Rybniku
Kontrolujący
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Polityki Społecznej
Data rozpoczęcia
2015-08-20
Data zakończenia
2015-08-21