Zakres kontroli
Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego
Kontrolujący
Najwyższa Izba Kontroli
Data rozpoczęcia
2015-06-25
Data zakończenia
2015-07-22
Załączone dokumenty
Publikacja: 9 grudnia 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 9 grudnia 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)