Zakres kontroli
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Kontrolujący
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Data rozpoczęcia
2015-11-03
Data zakończenia
2015-12-02
Załączone dokumenty
Publikacja: 23 grudnia 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)