Zakres kontroli
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Rybnika w zakresie oceny prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Załączone dokumenty