Zakres kontroli
Kontrola kompleksowa Miasta Rybnika
Kontrolujący
Regionalna Izba Obrachunkowa
Data rozpoczęcia
2015-12-02
Data zakończenia
2016-02-12
Publikacja: 21 czerwca 2016 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 21 czerwca 2016 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)