Zakres kontroli
Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim
Kontrolujący
Najwyższa Izba Kontroli
Data rozpoczęcia
2016-04-15
Data zakończenia
2016-06-15
Załączone dokumenty
Publikacja: 29 sierpnia 2016 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)