Zakres kontroli
Stosowanie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Kontrolujący
Śląski Urząd Wojewódzki
Data rozpoczęcia
2016-05-12
Data zakończenia
2016-05-13
Załączone dokumenty
Publikacja: 29 sierpnia 2016 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)