Zakres kontroli
Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku
Kontrolujący
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Referat Kontroli Projektów
Data rozpoczęcia
2016-06-15
Data zakończenia
2016-10-05
Publikacja: 24 października 2016 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)