Zakres kontroli
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z ustalaniem i wypłatą odszkodowań w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Kontrolujący
Wojewoda śląski
Data rozpoczęcia
2016-09-07
Data zakończenia
2017-10-14
Załączone dokumenty
Publikacja: 24 lutego 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 24 lutego 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)