Zakres kontroli
Kontrola projektu:Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Referat kontroli projektów.
Data rozpoczęcia
2017-01-25
Data zakończenia
2017-03-03
Załączone dokumenty