Zakres kontroli
Kontrola projektu: Dostosowanie OSP Chwałowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2017-03-07
Data zakończenia
2017-03-23
Publikacja: 5 kwietnia 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 5 kwietnia 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)