Zakres kontroli
Kontrola projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2017-04-13
Data zakończenia
2017-04-28
Publikacja: 26 maja 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)