Zakres kontroli
Protokół kontroli podatkowej za okres 12/2011-01/2013
Kontrolujący
Starszy Komisarz Skarbowy: Anna Salamon,Grzegorz Goliński, Agnieszka Kuczmaszewska
Data rozpoczęcia
2016-04-15
Data zakończenia
2017-04-06
Załączone dokumenty
Publikacja: 8 czerwca 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)