Zakres kontroli
Protokół kontroli podatkowej za okres 02/2013-01/2014
Kontrolujący
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku
Data rozpoczęcia
2016-05-24
Data zakończenia
2017-03-23
Publikacja: 8 czerwca 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)