Zakres kontroli
Kontrola projektu "Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2017-06-13
Data zakończenia
2017-06-13
Załączone dokumenty
Publikacja: 29 czerwca 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)