Zakres kontroli
Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Kontrolujący
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Data rozpoczęcia
2017-04-04
Data zakończenia
2017-05-31
Załączone dokumenty
Publikacja: 18 lipca 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 18 lipca 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)