Zakres kontroli
Kontrola Projektu "Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2017-07-31
Data zakończenia
2017-08-03
Załączone dokumenty
Publikacja: 23 sierpnia 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)