Zakres kontroli
Podatek od towarów i usług za okresy od lutego 2014 r. do stycznia 2015 r.
Kontrolujący
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku
Data rozpoczęcia
2016-09-05
Data zakończenia
2017-07-31
Załączone dokumenty
Publikacja: 1 września 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 1 września 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)