Zakres kontroli
Kontrola projektu "Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2017-08-14
Data zakończenia
2017-08-29
Załączone dokumenty
Publikacja: 14 września 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 14 września 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)