Zakres kontroli
Kontrola projektu "Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2017-09-25
Data zakończenia
2017-10-05
Załączone dokumenty
Publikacja: 17 października 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)