Zakres kontroli
Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dotyczący postępowania z dokumentacją Urzędu Miasta Rybnika
Kontrolujący
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Raciborzu
Data rozpoczęcia
2017-10-10
Data zakończenia
2017-10-10
Załączone dokumenty
Publikacja: 27 października 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 27 listopada 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)