Zakres kontroli
Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dotyczący postępowania z dokumentacją Urzędu Stanu Cywilnego w Rybnika
Kontrolujący
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Raciborzu
Data rozpoczęcia
2017-10-09
Data zakończenia
2017-10-09
Załączone dokumenty
Publikacja: 9 listopada 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 8 grudnia 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)