Zakres kontroli
Kontrola projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2017-10-02
Data zakończenia
2017-10-25
Załączone dokumenty
Publikacja: 9 listopada 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)