Zakres kontroli
Ocena prawidłowości wprowadzania zmian danych ewidencyjnych, zgodnie z posiadaną przez organ ewidencyjny dokumentacją w zakresie oznaczenia użytku gruntowego „dr”(drogi) i jego powierzchni dla działki nr 982/4 oraz działek sąsiednich, położonych w jednostce ewidencyjnej Miasto Rybnik w obrębie Zamysłów.
Kontrolujący
Wojewoda Śląski
Data rozpoczęcia
2017-10-19
Data zakończenia
2017-11-27
Załączone dokumenty
Publikacja: 15 grudnia 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)