Zakres kontroli
Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej
Kontrolujący
Wojewoda Śląski
Data rozpoczęcia
2017-02-22
Data zakończenia
2017-03-07
Załączone dokumenty
Publikacja: 22 grudnia 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)