Zakres kontroli
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Kontrolujący
Państwowa Straż Pożarna
Data rozpoczęcia
2017-10-11
Data zakończenia
2017-10-13
Załączone dokumenty
Publikacja: 19 stycznia 2018 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 2 marca 2018 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)