Zakres kontroli
Kontrola projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2017-11-30
Data zakończenia
2018-01-10
Załączone dokumenty
Publikacja: 25 stycznia 2018 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)