Zakres kontroli
Kontrola projektu "Dostosowanie OSP Chwałowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2017-09-08
Data zakończenia
2017-09-08
Publikacja: 1 lutego 2018 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)