Zakres kontroli
Prawidłowość wydatkowania środków PFRON otrzymanych na dofinansowanie robót budowlanych na realizację zadania pn."Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25".
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2017-11-21
Data zakończenia
2017-11-21
Załączone dokumenty
Publikacja: 21 lutego 2018 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)