Zakres kontroli
Informacja pokontrolna projektu „Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w mieście Rybnik”
Załączone dokumenty