Zakres kontroli
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2018-04-18
Data zakończenia
2018-05-07
Załączone dokumenty
Publikacja: 17 maja 2018 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)