Zakres kontroli
Kontrola projektu :"Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2018-04-18
Data zakończenia
2018-04-20
Załączone dokumenty
Publikacja: 24 maja 2018 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)