Zakres kontroli
Protokół z kontroli "Podatek od towarów i usług za październik 2009 r." przeprowadzonej przez st. komisarzy skarbowych Urzędu Skarbowego w Rybniku w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 7 grudnia 2009 r.- 25 stycznia 2010 r. W protokole dokonano wyłączeń na podstawie art. 23 ust. 1 pkt.1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)
Załączone dokumenty