Zakres kontroli
Kontrola projektu- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika- etap II
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2018-06-04
Data zakończenia
2018-06-18
Załączone dokumenty
Publikacja: 3 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)