Zakres kontroli
Kontrola gospodarowania wodami
Kontrolujący
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach
Data rozpoczęcia
2018-06-18
Data zakończenia
2018-06-18
Załączone dokumenty
Publikacja: 31 lipca 2018 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 8 kwietnia 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)