Zakres kontroli
Opinia na podstawie kontroli przeprowadzonej przez kontrolera Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 19, 22 lutego 2010 r. W opinii dokonano wyłączeń, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Załączone dokumenty
Metryka Opinia [tif - 42 KB]