Zakres kontroli
Kontrola realizacji umowy na dofinansowanie projektu pn. Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku.
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2018-06-25
Data zakończenia
2018-08-08
Załączone dokumenty
Publikacja: 16 października 2018 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)