Zakres kontroli
Kontrola realizacji projektu pn. Budowa instalacji pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2018-12-19
Data zakończenia
2019-01-03
Załączone dokumenty
Publikacja: 22 stycznia 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)