Zakres kontroli
Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. - Wykorzystanie przez Urząd dotacji celowych z budżetu państwa na zadania wynikające: z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , z ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczące wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach
Kontrolujący
Najwyższa Izba Kontroli
Data rozpoczęcia
2018-02-05
Data zakończenia
2018-03-14
Publikacja: 1 lutego 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)