Zakres kontroli
Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej
Kontrolujący
Najwyższa Izba Kontroli
Data rozpoczęcia
2018-06-01
Data zakończenia
2018-08-31
Załączone dokumenty
Publikacja: 4 lutego 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 4 lutego 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)