Zakres kontroli
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2018-07-17
Data zakończenia
2018-07-26
Załączone dokumenty
Publikacja: 4 lutego 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)