Zakres kontroli
Kontrola projektu "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika"
Kontrolujący
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Departament Kontroli Przedsięwzięć.
Data rozpoczęcia
2018-04-27
Data zakończenia
2019-02-19
Załączone dokumenty
Metryka Wynik kontroli. pdf [pdf - 287 KB]
Publikacja: 1 marca 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)