Zakres kontroli
Kontrola realizacji projektu -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2019-02-27
Data zakończenia
2019-03-11
Załączone dokumenty
Publikacja: 27 marca 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)