Zakres kontroli
Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych w zakresie odprowadzania do wód - wód opadowych lub roztopowych
Kontrolujący
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Data rozpoczęcia
2019-03-05
Data zakończenia
2019-03-05
Załączone dokumenty
Publikacja: 31 lipca 2018 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 8 kwietnia 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)