Zakres kontroli
Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych
Kontrolujący
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Data rozpoczęcia
2019-02-28
Data zakończenia
2019-02-28
Załączone dokumenty
Publikacja: 8 kwietnia 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)