Zakres kontroli
Pomoc państwa realizowana w formie środowiskowych domów samopomocy udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymi
Kontrolujący
Najwyższa Izba Kontroli
Data rozpoczęcia
2019-01-21
Załączone dokumenty
Publikacja: 16 kwietnia 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)