Zakres kontroli
Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej oraz aktualizacja Bazy Szefa OC Arcus 2005.
Kontrolujący
Wojewoda Śląski
Data rozpoczęcia
2017-11-29
Data zakończenia
2017-11-29
Publikacja: 20 maja 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 20 maja 2019 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)